ماشین لباسشویی سام

تلویزیون سامسونگ-سام زمرد

۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

BLDC تسمه ای

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

8 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

BLDC تسمه ای

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

8 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

BLDC تسمه ای

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

Inverter BLDC

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

Inverter BLDC

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

BLDC تسمه ای

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

8 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

High Efficiency مکانیزم اتوماتیک

تعداد برنامه های شستشو

13

ظرفیت شستشو

8 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

High Efficiency مکانیزم اتوماتیک

تعداد برنامه های شستشو

13

ظرفیت شستشو

8 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

Drive Direct Inverter گیربکسی

تعداد برنامه های شستشو

16

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نوع موتور

Drive Direct Inverter گیربکسی

تعداد برنامه های شستشو

16

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400

ناموجود

نوع موتور

BLDC تسمه ای

تعداد برنامه های شستشو

14

ظرفیت شستشو

9 کیلوگرم

گارانتی

سام سرویس 24 ماه گارانتی محصول + 123 ماه گارانتی موتور

قابلیت Add Wash

دارد

حداکثر دور خشک کن

1400