یخچال فریزر

تلویزیون سامسونگ-سام زمرد

۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Inverter Linear Compressor

ظرفیت کل یخچال فریزر

705 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2021

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Digital Inverter

ظرفیت کل یخچال فریزر

628 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2021

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Inverter Linear Compressor

ظرفیت کل یخچال فریزر

705 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2021

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Inverter Linear Compressor

ظرفیت کل یخچال فریزر

705 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2020

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Digital Inverter

ظرفیت کل یخچال فریزر

849 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2020

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Inverter Linear Compressor

ظرفیت کل یخچال فریزر

668 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2020

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Inverter Linear Compressor

ظرفیت کل یخچال فریزر

668 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2018

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

نوع موتور

Digital Inverter

ظرفیت کل یخچال فریزر

534 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

کمپرسور

دیجیتال اینورتر سامسونگ

ظرفیت کل یخچال فریزر

732 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

نوفراست

دارد

۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نوع یخچال فریزر

ساید بای ساید

کمپرسور

دیجیتال اینورتر سامسونگ

ظرفیت کل یخچال فریزر

732 لیتر

نوع یخساز

اتوماتیک

نوفراست

دارد

۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2017

نوع یخچال فریزر

دوقلو

نوع موتور

Digital Inverter

ظرفیت کل یخچال فریزر

720 لیتر

نوع یخساز

دستی

ناموجود

برند

سامسونگ

سال ساخت

2021

نوع یخچال فریزر

بالا پایین

نوع موتور

Digital Inverter

نوع یخساز

اتوماتیک