کولر گازی سامسونگ

تلویزیون سامسونگ-سام زمرد

ناموجود

نوع کولر گازی

اسپلیت

عملکرد کولر گازی

سرمایش و گرمایش

کمپرسور

روتاری BLDC

ظرفیت

24000 BTU/hr

اینورتر

دارد

ناموجود

نوع کولر گازی

اسپلیت

عملکرد کولر گازی

سرمایش و گرمایش

کمپرسور

روتاری BLDC

ظرفیت

12000 BTU/hr

اینورتر

دارد