تلویزیون سامسونگ 2022

تلویزیون سامسونگ-سام زمرد

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

8

طراحی صفحه نمایش

تخت

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

8

طراحی صفحه نمایش

تخت

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

4K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

5% تخفیف ویژه

۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

8K

سری

7

طراحی صفحه نمایش

تخت

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

8K

سری

8

طراحی صفحه نمایش

تخت

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

8K

سری

7

طراحی صفحه نمایش

تخت

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Neo QLED

کیفیت تصویر

8K

سری

9

طراحی صفحه نمایش

تخت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال ساخت

2022

نوع صفحه نمایش

Crystal

کیفیت تصویر

4K

سری

8

طراحی صفحه نمایش

تخت